CNS Innovations Day Enrichment

Day Enrichment Củng Cố Học Tập, Phát Triển, và Sự Vui Vẻ

Day Enrichment cung cấp các hoạt động học tập và giải trí khác nhau khuyến khích phát triển. Các chương trình được thiết kế đặc biệt cho phép các gia đình làm việc và chăm sóc những người khác trong khi các bệnh nhân tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, rèn luyện thể lực, rèn luyện kỹ năng và xã hội hóa. Môi trường được cấu trúc nhưng vẫn vui nhộn và cho phép bệnh nhân hòa nhập với những người khác. Các hoạt động có ý nghĩa được tổ chức hàng ngày. Chương trình bao gồm:

Sự yên tâm cho gia đình và những người chăm sóc
• Các gia đình có thể tiến hành công việc và cuộc sống cá nhân của mình, yên tâm rằng người thân của mình vẫn an toàn
• Các bệnh nhân được hưởng lợi từ một ngày đầy đủ học tập, bạn bè và xây dựng kỹ năng
• Các nhân viên trao đổi sự tiến bộ của bệnh nhân và thảo luận những thách thức trong ngày
• Đi xem phim, đến công viên, các sự kiện thể thao và các buổi hòa nhạc tăng cường tương tác xã hội

Phát triển liên tục trong một môi trường được chăm sóc
• Các trò chơi, hoạt động máy tính, và rèn luyện nhận thức củng cố các kỹ năng đã nhận được
• Các nhân viên nghiên cứu giải quyết vấn đề và trao đổi thông tin với bệnh nhân
• Các dự án nghề thủ công và nghệ thuật kích thích sự sáng tạo và tinh thần thỏa mãn
• Giao thông có sẵn như là một dịch vụ bổ sung

Các nhân viên chuyên nghiệp tạo cảm hứng, khuyến khích bệnh nhân
• Các chuyên gia chấn thương não tùy biến các hoạt động cho từng bệnh nhân
• Điều dưỡng có sẵn để hỗ trợ y tế tại chỗ
• Các nhân viên luôn duy trì sự an toàn và an ninh
• Các quản lý ca bệnh theo dõi sự tiến bộ của bệnh nhân và trao đổi thông tin với các thành viên gia đình

Hồ Sơ Bệnh Nhân: A Power Broker Tìm Thấy Nhân Phẩm

Một tour ảo đến thăm các khu nhà ở của CNS Innovations:
Bakersfield
Los Angeles

Để lên lịch đi thăm tại chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số:
800.922.4994 hoặc
cns@neuroskills.com

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store