CNS Innovations Supported Living

CNS Innovations Supported Living

Hỗ Trợ tại Nhà

Khi bệnh nhân có thể sống tại chính ngôi nhà của mình nhưng vẫn muốn tối đa hóa sự độc lập của họ, chương trình Supported Living của chúng tôi cung cấp sự tăng trưởng, giám sát, và sự kết hợp để có thể phát triển mạnh trong cuộc sống mới. Với sự ghé thăm nhà thường xuyên của nhân viên CNS, các kỹ năng tiếp thu được trong quá trình phục hồi được củng cố với sự động viên khuyến khích và phản hồi tích cực. Chương trình bao gồm:

Chăm sóc cá nhân hóa

• Các Chuyên Gia Phục Hồi Thần Kinh cung cấp hỗ trợ tới 7 ngày một tuần, và lên tới 12 giờ một ngày
• Nhấn mạnh các hoạt động sinh sống hàng ngày và hòa nhập cộng đồng
• Bệnh nhân tham gia vào trị liệu nếu cần
• Các gia đình nhận được sự hỗ trợ trong việc xử lý các tình huồng khó khăn

Xây dựng thành công của bệnh nhân

• Các nhân viên được đào tạo tạo điều kiện dễ dàng cho một sự hòa nhập thường xuyên có cấu trúc và mang tính xã hội
• Tự quản bệnh nhân dẫn đến việc giảm các trường hợp cấp cứu và giảm chi phí chăm sóc
• Kỹ năng gia đình được thực hiện để tăng cường tính độc lập
• Sự tập trung vào quản lý ca bệnh làm giảm gánh nặng đối với gia đình và nguồn tài trợ

Kết hợp gia đình, nhà, cộng đồng

• Các kỹ năng tiếp thu được trong chăm sóc sau cấp tính được cải thiện trong các môi trường cuộc sống thực
• Vận chuyển có thể được cung cấp cho các chương trình và hoạt động của CNS
• Các nhân viên giúp bệnh nhân xử lý các tình huống ngoài dự tính có thể xuất hiện
• Bệnh nhân và gia đình được cung cấp các công cụ để hoạt động một cách thành công khi phục hồi tiếp tục

Hồ Sơ Bệnh Nhân: Nâng Cao Quyền Lực và Tự Bản Thân

Một tour ảo đến thăm các khu nhà ở của CNS Innovations:
Bakersfield
Los Angeles

Để lên lịch đi thăm tại chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số:
800.922.4994 or cns@neuroskills.com

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store