CNS Innovations

Sống có Mục Đích, Chấp Nhận Sự Độc Lập

CNS Innovations là nơi chăm sóc và đồng cảm hàng đầu hỗ trợ bạn và gia đình bạn thông qua mọi giai đoạn của việc giúp đỡ một người thân phục hồi chấn thương não. Với nhóm các chuyên gia như luật sư, người chăm sóc, và bạn bè, bạn sẽ không bao giờ cô đơn trên con đường của mình.

Một ban của Centre for Neuro Skills, CNS Innovations là một chương trình phục hồi sau cấp tính tăng cường chất lượng cuộc sống do các bệnh nhân củng cố các kỹ năng mới, cung cấp giáo dục và tạo cảm hứng hy vọng.

Phẩm giá và sự tôn trọng là viên đá tảng của triết lý của chúng tôi. Mỗi bệnh nhân được điều trị như là một người riêng biệt, và chúng tôi giải quyết các thách thức của họ trong các chương trình được tùy biến riêng cho họ. Từ thời điểm đầu cho đến khi kết thúc, gia đình hay người chăm sóc là một đối tác trong quá trình phục hồi.

Trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi luôn nhiệt tình đam mê về sự tiến bộ. Các quản lý ca bệnh và các nhân viên trị liệu làm việc với bệnh nhân, gia đình, và các nguồn giới thiệu để đạt được các mục tiêu đã xác định cho sự thành công. Chúng tôi chào mừng những dấu mốc – và có rất nhiều – khi bệnh nhân tìm được mục tiêu mới và sự độc lập trong cuộc sống.

Các chương trình bao gồm:
Assisted Living
Supported Living
Day Enrichment
Respite Services

Gia Đình:
Chương Trình Gia Đình
Hỗ Trợ: Dallas và Bakersfield
Nguồn Lực

Địa điểm: Các chương trình CNS Innovations nằm ở Bakersfield, Dallas, Los Angeles và San Francisco.

CNS Innovations Rapid Referral
Bakersfield 800.922.4994
Dallas 800.554.5448
Los Angeles 800.992.6752
San Francisco 800.922.4994

Hoặc Email cho một Tư Vấn Tiếp Nhận
admissions@neuroskills.com

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store