CNS Programs and Services

Các Chương Trình và Dịch Vụ CNS

Từ năm 1980, Centre for Neuro Skills® (CNS hay Trung Tâm Kỹ Năng Thần Kinh) đã cung cấp điều chỉnh y tế hậu cấp tính, phục hồi trị liệu và các dịch vụ quản lý bệnh với các nhân viên được đào tạo đặc biệt cho các cá nhân phục hồi từ chấn thương não mắc phải.

Các chương trình lấy bệnh nhân làm trung tâm, hiệu quả chi phí của chúng tôi tối đa hóa hiệu quả điều trị, tổng quát hóa kiến thức tiếp thu được và sự ổn định hiệu quả trong môi trường thế giới thực. Mục đích: tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp thu kỹ năng và giúp cho mỗi bệnh nhân tiếp tục một nhịp sống bình thường.

CNS cung cấp rất nhiều các loại dịch vụ phục hồi chức năng thông qua các chương trình điều trị cá nhân hóa của mình. Các nhà quản lý ca bệnh, nhân viên trị liệu, điều dưỡng viên và bác sĩ làm việc với tư cách là một nhóm liên kết với các bệnh nhân và những người thân của họ để đáp ứng và đạt được các mục tiêu phục hồi chức năng.

Các Chương Trình và Dịch Vụ của CNS Bao Gồm:

• Phục Hồi Bệnh Nhân Nội Trú Sau Cấp Tính
• Phục Hồi Dân Cư Dựa Trên Cộng Đồng
• Phục Hồi Hành Vi Thần Kinh
• Vật Lý Trị Liệu
• Trị Liệu Lao Động
• Trị Liệu Tiếng Nói và Ngôn Ngữ
• Trị Liệu Giáo Dục
• Tư Vấn
• Bệnh Nhân Ngoại Trú và Điều Trị Hàng Ngày
• Các Dịch Vụ Assisted Living (Trợ Sinh)
• Trợ Giúp Tái Hòa Nhập Cộng Đồng
• Quản Lý và Điều Trị Bệnh
• Các Chương Trình và Dịch Vụ Đa Văn Hóa
• Các Lớp Đào Tạo Định Hướng Gia Đình
• Thẩm Định Nhà Ở

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store