How is Rehabilitation at CNS Unique

Phục Hồi ở CNS Độc Đáo Như Thế Nào?

Centre for Neuro Skills® cung cấp cái gọi là phục hồi chấn thương não do sang chấn (TBI) sau cấp tính. Phục hồi TBI sau cấp tính chỉ thực sự bắt đầu vào khoảng thời gian CNS bắt đầu. Lúc đầu, có sự cản trở đối với khái niệm phục hồi sau cấp tính. Nhưng vì hiệu quả của phục hồi sau cấp tính bắt đầu được báo cáo, các bác sĩ, công ty bảo hiểm, gia đình, và các chuyên gia khác bắt đầu công nhận giá trị của phương pháp này.

Ba mươi năm trước, các bác sĩ và nhân viên trị liệu được dạy rằng khi não bị tổn thương thì phần não đó bị mất vĩnh viễn. Thời đó, bệnh nhân được xử lý qua loa, nẹp, ngồi xe lăn, dạy cách sử dụng "các phần hoạt động tốt", và gửi về nhà cho các gia đình chưa được chuẩn bị. Nếu gia đình không thể chăm nom người đó, bước tiếp theo là nhà điều dưỡng hoặc ra đường. Nhiều người đã được gửi đến các bệnh viện tâm thần để duy trì với những sự kiềm chế về mặt thể chất và các loại thuốc không phù hợp tác động đến hành vi. Không có "sự phục hồi" đối với những người đã qua được chấn thương não này.

Khoảng hai mươi năm trước đây, các nhà khoa học về thần kinh đã bắt đầu chú ý đến các kết quả trị liệu. Khoa học đã phát hiện ra rằng "sự nảy mầm" đã diễn ra trong mô não sau chấn thương và quá trình tái thiết lập tái kết nối được tăng cường rất nhiều bằng các chuỗi lặp lại sớm và cường độ cao các mức kỹ năng thuộc các chức năng giác quan-vận động, tri giác và nhận thức. Biến kỹ năng từ một môi trường lâm sàng sang một môi trường "thế giới thực" là yếu tố then chốt. Điều đó có nghĩa là, khi sự ổn định về mặt y tế đã được thiết lập và bệnh nhân có thể chịu đựng được sự phục hồi ngoài môi trường y tế cấp tính, tính hiệu lực của môi trường (môi trường phục hồi tự nhiên hơn) trở thành một yếu tố chủ chốt trong việc tiếp tục chăm sóc phục hồi hướng tới mục tiêu ra viện cuối cùng.

Mặc dù "việc tổng quát hóa một kỹ năng" trong một "môi trường có hiệu lực" được chấp nhận, nhiều cơ sở điều trị không có kinh nghiệm đầy đủ về các quy trình điều trị phục hồi thần kinh phù hợp. Việc họ thiếu kinh nghiệm được thể hiện bởi việc hiểu nhầm, chẩn đoán nhầm hoặc điều trị không phù hợp, bỏ qua hoặc không điều trị để xử lý rất nhiều yếu tố khiếm khuyết tế nhị nhưng có ảnh hưởng lớn. Việc thu thập và quản lý một nhóm điều trị phục hồi thần kinh có kinh nghiệm và toàn diện đòi hỏi kỹ năng bậc thầy. Nhu cầu cấp bách là đội ngũ quản lý và nhóm này cũng tham gia và cập nhật thông tin nghiên cứu, điều mà sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kiến thức chấn thương não và điều trị.

Một chu trình phục hồi TBI sau cấp tính tốt đơn giản là vẫn chưa có trong mọi khu vực, quận hạt hoặc tiểu bang.
 

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store