Mission Statement

Tuyên Bố Sứ Mệnh

Sứ mệnh của CNS là giảm khuyết tật, tối đa hóa tính độc lập và đạt được chất lượng cuộc sống tối đa có thể cho khách hàng, những người bị chấn thương não trong phạm vi khuôn khổ tài chính hiện tại của khách hàng.

Quan điểm của chúng tôi là định vị Centre for Neuro Skills© (CNS) như là một tổ chức hàng đầu thế giới trong điều trị y tế, phục hồi, và quản lý bệnh đối với các cá nhân bị chấn thương não, đồng thời theo đuổi và thúc đẩy điều trị, giáo dục, và nghiên cứu y tế tốt nhất.

Các Giá Trị Cốt Lõi/Công Ty

Tuyên Bố: Các giá trị cốt lõi mà đã định hướng cho các nguyên tắc của CNS từ năm 1980 bao gồm: thiên về hành động, tính hiệu lực của môi trường, nhịp sống, khách hàng tiến bộ, và làm việc theo nhóm. Các giá trị cốt lõi đã được mở rộng và các giá trị công ty bổ sung đã được thêm vào, bao gồm các nội dung sau:

CNS tin tưởng rằng phục hồi y tế cần được tiến hành trong các điều kiện có hiệu lực về mặt môi trường mà trong đó các bối cảnh thực tế, điều kiện, thời gian và trách nhiệm phù hợp về mặt hoàn cảnh với phục hồi y tế đang được tiến hành. Bằng cách này, phục hồi y tế được tiến hành trong một loạt các bối cảnh để tối đa hóa hiệu quả điều trị, tổng quát hóa học tập và ổn định học tập.

CNS tin tưởng rằng tất cả các nhân viên phải đánh giá các giả định chính mà họ mang đến cho tất cả các chương trình phục hồi y tế và xác định cách mà theo đó các giả định đó ảnh hưởng đến các mục tiêu đã chọn và các can thiệp điều trị. CNS tin tưởng rằng trong một cơ sở thiên về hành động hướng tới giành lại các kỹ năng và mức hoạt động bình thường.

CNS tin tưởng rằng các phương án hàng ngày và hàng tuần trong các hoạt động và trách nhiệm luôn luôn hiện diện trong suốt cuộc đời. Những nhịp sống này được thiết lập sớm trong cuộc đời là điều cơ bản đối với tương tác xã hội. CNS tiến hành phục hồi y tế hài hòa với nhịp sống tách tuần làm việc khỏi cuối tuần, tách các hoạt động ngày và đêm, và trách nhiệm, và khuyến khích quay trở về nhịp sống bình thường của mỗi cá nhân.

CNS tin tưởng rằng các cá nhân bị chấn thương não tiếp tục giành lại được chức năng theo thời gian, đặc biệt, do kiến thức mà các nhân viên của CNS có trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho các kỹ năng đã giành lại được. CNS tin tưởng rằng có một số cá nhân sẽ không tiến bộ vì khoa học y tế vẫn chưa xác định được các phương tiện để tạo điều kiện dễ dàng cho việc giành lại kỹ năng. CNS tin tưởng rằng phần lớn những người bị chấn thương não sẽ tiến triển với sự xuất hiện của các chuyên gia, phục hồi y tế tích cực trong khoảng thời gian đủ dài.

CNS tin tưởng rằng nhu cầu khách hàng là vô cùng quan trọng. CNS đặt nhu cầu của khách hàng lên trên nhu cầu tài chính của công ty bất cứ khi nào có thể và khả thi. CNS tin tưởng rằng các chức năng quản trị và tiếp thị trong phạm vi công ty tồn tại để hỗ trợ các chương trình y tế mà công ty tìm cách cung cấp.

CNS tin tưởng việc nói ra điều cần nói và nói một cách đơn giản, lịch sự, và rõ ràng trong tất cả các thông tin trao đổi với tất cả các bên.
CNS tin tưởng vào sự phát triển của chương trình lấy khách hàng làm trung tâm. Tất cả các chương trình đều được tùy biến theo nhu cầu cụ thể của mỗi cá nhân và gia đình họ. CNS quan tâm nhất đến việc đáp ứng nhu cầu của cá nhân, mặc dù CNS nhận thấy rằng việc cung cấp các chương trình lấy khách hàng làm trung tâm có thể yêu cầu một số sự thỏa hiệp do các lợi ích cạnh tranh của nhiều khách hàng, sự an toàn của khách hàng và/hoặc nhân viên, hoặc việc bảo vệ và giữ gìn khả năng của công ty trong việc tiếp tục cung cấp phục hồi y tế cho các cá nhân mà họ phục vụ.

CNS tin tưởng vào việc điều trị công bằng, trắc ẩn những người khác. CNS tin tưởng các nhân viên của mình sẽ điều trị khách hàng cũng như hoặc tốt hơn cách mà họ điều trị cho các thành viên gia đình của họ. "Nếu điều đó không đủ tốt cho gia đình của tôi, nó sẽ không đủ tốt cho gia đình của bạn".

CNS tin tưởng vào việc theo đuổi liên tục cải tiến chất lượng.
CNS tin tưởng vào việc đưa ra những câu trả lời chủ động trong chính sách và phát triển quy trình khi phù hợp.

CNS tin tưởng và kỳ vọng các hành vi trung thực, liêm chính và đạo đức trong tất cả các hoạt động và từ tất cả các bên tham gia. CNS tin tưởng rằng tất cả các nhân viên cần phải nỗ lực để làm điều đúng mỗi ngày.

Cùng với một chính sách "mở cửa", CNS tin tưởng rằng các ý kiến quan trọng và có giá trị. CNS tin tưởng rằng các ý kiến cần được mời đóng góp và xem xét trong các quyết định quan trọng. CNS công nhận rằng ra việc đánh giá và xem xét các ý kiến không nhất thiết dẫn đến việc chấp nhận một ý kiến cụ thể.

CNS tin tưởng rằng một trách nhiệm hàng đầu của tất cả các nhân viên là ủng hộ các khách hàng của chúng ta và gia đình của họ bởi vì nhiều khi họ không thể biện hộ tốt cho bản thân mình.

CNS tin tưởng rằng tất cả các dịch vụ cần được liên kết thông qua một văn hóa làm việc theo nhóm có tính chất liên ngành và phi lãnh thổ. CNS củng cố một môi trường trách nhiệm và công việc chung.

CNS tin tưởng rằng các chương trình hồi phục y tế cần phải dựa trên các dữ liệu, khách quan, và có trách nhiệm giải trình theo thời gian.

CNS đánh giá cao thời gian làm việc và kinh nghiệm nhân viên trong việc theo đuổi các chương trình phục hồi y tế cho các khách hàng của chúng ta và gia đình của họ. CNS tin tưởng các nhân viên của mình xứng đáng làm việc với các cá nhân chia sẻ các giá trị CNS.

CNS tin tưởng rằng các nhân viên có quyền mong đợi các nhân viên đồng nghiệp phải có năng lực, đạo đức, trung thực, chăm chỉ, tận tụy, cam kết, hiệu quả, tương thích về mặt xã hội với môi trường làm việc và tập trung vào chương trình điều trị khách hàng và các hoạt động lấy công ty làm trung tâm.

CNS nỗ lực phát triển những sự can thiệp bắt nguồn từ việc biến những khoa học trên bàn giấy thành thực hành y tế.

CNS tin tưởng rằng cần phải nỗ lực đặt ra tiêu chuẩn ngành trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động y tế và kinh doanh.

CNS tin tưởng rằng cần phải giành được sự tôn trọng của khách hàng, gia đình, quản lý ca bệnh, công ty bảo hiểm, luật sư và tất cả những ai mà chúng ta tương tác.

CNS tin tưởng rằng vai trò của mình là quan trọng trong việc cung cấp phục hồi y tế sau chấn thương não và có tác động nhiều đến sự thỏa mãn cuộc sống của những người được điều trị.

CNS tin tưởng vào một mô hình ít hạn chế hơn đối với: can thiệp dược học, lập kế hoạch và bố trí ra viện, và can thiệp hành vi đối với người được phục vụ.

CNS tin tưởng rằng phục hồi y tế sau chấn thương não cần được định thời phù hợp, có thời gian và cường độ đủ, và được tiến hành bởi các nhóm chuyên gia y tế và sức khỏe liên minh giàu kinh nghiệm.

CNS đánh giá cao việc giáo dục rộng rãi và toàn diện về chấn thương não cho khách hàng, gia đình, người chăm sóc, quản lý ca bệnh, các chuyên gia yêu cầu bảo hiểm, nhân viên, các chuyên gia y tế và sức khỏe liên minh và các luật sư.

CNS tin tưởng mục đích của mình là phục vụ những người bị chấn thương não và gia đình họ và rất nhiều các chuyên gia tương tác với họ.

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store