Pediatric Adolescent Brain Injury Program

Chương Trình Chấn Thương Não Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Từ năm 1984, Centre for Neuro Skills® (CNS) đã cung cấp chăm sóc phục hồi sau cấp tính liên tục cho các bệnh nhân trẻ em và thanh thiếu niên. Mục đích hành động của CNS là đưa bệnh nhân bị chấn thương não trở về mức độc lập cao nhất có thể. Một phương pháp điều trị toàn diện đặt bệnh nhân và gia đình vào trung tâm của nhóm các chuyên gia phục hồi liên ngành, những người phát triển các chương trình cá nhân hóa với sự nhấn mạnh vào các kỹ năng phát triển, giành lại tính độc lập, và tái hòa nhập vào môi trường giáo dục. Đối với mỗi trẻ em hay thiếu niên một chương trình riêng biệt được cơ cấu và các mục tiêu y tế được tạo ra.

Các nhà quản lý ca bệnh, nhân viên trị liệu, điều dưỡng viên và bác sĩ, cung cấp các dịch vụ phục hồi. Các dịch vụ này được cung cấp dưới dạng bệnh nhân nội trú, điều trị ban ngày hoặc bệnh nhân ngoại trú. Các trị liệu và dịch vụ được cung cấp bao gồm: Vật Lý Trị Liệu, Quản Lý Ca Bệnh, Trị Liệu Thị Lực, Trị Liệu Lao Động, Trị Liệu Giáo Dục, Hợp Nhất Các Giác Quan, Can Thiệp Hành Vi, Dịch Song Ngữ, Bệnh Học Tiếng Nói Ngôn Ngữ, Liệu Pháp Spa, Chuẩn Bị Giáo Dục Trung Học, Các Dịch Vụ Dinh Dưỡng, Điều Phối Tái Nhập Trường Học, Trị Liệu Nuốt và Cho Ăn, Các Dịch Vụ Điều Dưỡng Phục Hồi, Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Cộng Đồng Tư Vấn Dược Học, Giáo Dục/Tư Vấn Gia Đình, Tư Vấn Tâm Lý Thần Kinh, Thẩm Định Nhà Ở, Các Dịch Vụ Tư Vấn/Tâm Lý, Hỗ Trợ Theo Dõi Dài Hạn.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, khả năng quay trở lại trường học là rất quan trọng. Sau chấn thương não, khả năng học tập và phát triển các kỹ năng dấu mốc trở nên là một thách thức. Môi trường Lớp Học của chúng tôi với một chương trình giảng dạy cung cấp một cơ hội độc đáo để tăng cường việc học tập và thành công. Tại CNS, một Nhân Viên Trị Liệu Giáo Dục làm việc với trẻ em và nhóm giáo dục để tạo ra một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa. Mỗi học sinh có thể nhận được tín chỉ của trường thông qua hướng dẫn về nhà được tổ chức tại CNS thông qua Carrollton Farmers Branch Independent School District hoặc sự trợ giúp là có sẵn để điều phối các dịch vụ thông qua khu học xá tùy bạn chọn.

Các Số Liệu Thống Kê và Thực Tế
• Chấn thương đầu là nguyên nhân tử vong hàng đầu do bị chấn thương trong trẻ em, ước tính 1.000.000 trẻ em ở Hoa Kỳ bị chấn thương não từ nhẹ đến nặng mỗi năm.
• Cứ 11 phút thì một trẻ em ở Hoa Kỳ bị chấn thương não, dẫn đến khuyết tật vĩnh viễn (30.000 trẻ em mỗi năm).
• Các tai nạn xe cơ giới là nguyên nhân số một của TBI (chấn thương não) nghiêm trọng ở trẻ em lứa tuổi phổ thông và gần như một nửa trẻ em bị chấn thương thể thao mùa đông được chuẩn đoán là bị chấn thương đầu.
Chấn thương ở trẻ em thường xuất hiện giữa buổi trưa và nửa đêm và các nam dễ bị chấn thương gấp đôi nữ.
 

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store