President Profile

Hồ Sơ Chủ Tịch

Mark J. Ashley, Sc.D., CCC-SLP, CCM

Dr. Mark J. Ashley là Đồng Sáng Lập và Chủ Tịch/CEO của Centre for Neuro Skills® (CNS), đã quản lý các chương trình phục hồi chấn thương não sau cấp tính tại các cơ sở ở Bakersfield, California, Encino, California, và Irving, Texas, từ năm 1978. Ngoài trách nhiệm với CNS, Dr. Ashley phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Hiệp Hội Chấn Thương Não Hoa Kỳ và Hiệp Hội Chấn Thương Não California. Ông là cựu Chủ Tịch gần nhất của Ủy Ban Tư Vấn Công Ty của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ về Chứng Nhận Chuyên Gia Chấn Thương Não và thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Tạm Thời TBI của California. Dr. Ashley phục vụ với tư cách là Người Liên Lạc cho Hiệp Hội Chấn Thương Não Hoa Kỳ và Nhóm Lợi Ích Đặc Biệt Liên Ngành Chấn Thương Não của Đại Hội Y Tế Phục Hồi Hoa Kỳ. Ông đã tham gia vào việc chuẩn bị Hướng Dẫn Điều Trị Y Tế Chấn Thương Não Do Sang Chấn cho Cục Lao Động và Việc Làm của Bang Colorado và phục vụ trong ban kiểm tra tài trợ cho Quỹ Ủy Thác Chấn Thương Não Do Sang Chấn Colorado. Dr. Ashley cũng là thành viên của Hội Đồng Quản Trị Quỹ An Toàn Race 2 của Ernie Irvan, nhằm Ngăn Ngừa và Nhận Thức về Chấn Thương Não.

Dr. Ashley đã sáng lập ra Quỹ Nghiên Cứu và Giáo Dục Lâm Sàng (CREF) của Centre for Neuro Skills, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận. Công trình của ông đã được công bố ở nhiều các tạp chí chuyên ngành và nghiên cứu và ông cũng đã viết hai cuốn sách - một cuốn có tên là Working with Behavior Disorders: Strategies for Traumatic Brain Injury Rehabilitation (Làm việc với Rối Loạn Hành Vi: Các Chiến Lược Phục Hồi Chấn Thương Não Do Sang Chấn) và cuốn kia có tên Traumatic Brain Injury Rehabilitation (Phục Hồi Chấn Thương Não Do Sang Chấn), hiện đã tái bản lần thứ ba.

"CNS khác với các cơ sở phục hồi khác vì có sự kết hợp giữa kinh nghiệm tập trung vào những nhóm người cụ thể và sự quan tâm tỉ mỉ của chúng tôi trong việc thực hiện các dịch vụ của mình. Tôi tự hào nhất về tác động mà chúng tôi đã làm trong cuộc sống của mọi người và có thể nhìn thấy các bệnh nhân của chúng tôi từ trạng thái phụ thuộc hoàn toàn quay trở lại làm việc, về nhà, về gia đình của mình -- thật là tuyệt vời".

-- Dr. Mark Ashley

Dr. Ashley đã nhận được Bằng Thạc Sĩ về Bệnh Học Tiếng Nói và Tiến Sĩ Khoa Học từ Southern Illinois University ở Carbondale, Illinois. Năm 1995, Dr. Ashley được tuyên dương là Cựu Sinh Viên Xuất Sắc của Năm bởi Southern Illinois University tại Carbondale. Ông hiện là Phó Giáo Sư thuộc Khoa Rối Loạn và Khoa Học Giao Tiếp, Đại Học Giáo Dục của Trường Đại Học, chuyên về chấn thương não và các khiếm khuyết về nhận thức. Dr. Ashley là một Nhà Bệnh Học Tiếng Nói/Ngôn Ngữ có giấy phép ở California và Texas, là Nhà Quản Lý Ca Bệnh Có Chứng Nhận và một Huấn Luyện Viên Chuyên Khoa Chấn Thương Não Có Chứng Nhận (CBIST).

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store