Safe Haven

Nơi Trú Ẩn An Toàn

Mục Sư là Nơi Trú Ẩn An Toàn để Làm Mới Tinh Thần

Mục Sư Johnny Taylor là nơi trú ẩn an toàn cho những người gặp khủng hoảng kể từ những ngày đầu của ông với tư cách là một người can thiệp chấn thương. Tại CNS Innovations, sự đồng cảm và hỗ trợ tinh thần của ông giúp các bệnh nhân và người thân của họ phục hồi.

“Tôi giúp mọi người tìm được các công cụ tinh thần để đưa họ ra khỏi vực thẳm tinh thần”, ông nói. “Họ cần phải biết tôi là một người bạn trong cơn giông bão này”.

Vì chấn thương não gây ra những thay đổi sâu sắc trong bệnh nhân, Johnny lắng nghe gia đình và xoa dịu những nỗi lo lắng của họ về việc phải đối chọi với thực tế mới. Phương pháp tiếp cận đồng cảm của ông giúp tất cả mọi người liên quan nỗ lực chấp nhận và thấu hiểu. Đôi khi điều đó được thực hiện thông qua thiền hoặc cầu nguyện. Hoặc nó có thể liên quan đến việc thắp lại các đức tin tôn giáo đã bị bỏ quên từ lâu.

“Tôi là một người bạn trong cơn giông bão này”.

Ông cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cá nhân hay theo nhóm như là một phần của chương trình CNS Innovations, cũng như các chương trình khác của CNS (chỉ ở Dallas). Johnny mời những người tham dự bày tỏ tình cảm của họ trong một môi trường yêu thương, nơi họ có thể nói lên sự thật của họ một cách hoàn toàn tin tưởng.

Trong công việc mục sư của ông, tất cả các đức tin và định hướng tình dục đều được tôn trọng. Đối với thực hành và các lễ nghi tôn giáo, ông có thể được mời gọi một linh mục đạo Kito, thầy tế đạo Hồi, giáo sĩ Do Thái. Tôn trọng nhu cầu tinh thần của bệnh nhân là vấn đề cơ bản để hồi phục, ông tin tưởng như vậy.

Johnny là mục sư trực thuộc Trung Tâm Y Tế Tây Nam Đại Học Texas 17 năm nay. Ông đã phục vụ với tư cách là mục sư rửa tội cho người hấp hối trong 16 năm mang lại cho ông một cơ sở phong phú về mặt cảm xúc và tinh thần cho công việc của mình với những người bị chấn thương não. Ông có bằng Thạc Sĩ về tôn giáo từ Trường Southern Baptist Theological Seminary và được đào tạo trong chương trình đào tạo Mục Sư Y Tế của Bệnh Viện Parkland Memorial ở Dallas.

Johnny đã làm mục sư đốt xác các bệnh nhân và nạn nhân của tội phạm bạo lực trong sự nghiệp độc đáo của mình. Bất kể sự việc ra sao, ông đều nhấn mạnh vào việc hướng dẫn cho những người khác vượt qua những khó khăn của cuộc sống, giúp họ nuôi dưỡng hy vọng.

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store