Will My Family Member Become Homesick

Các Thành Viên Gia Đình Của Tôi Có Bị Nhớ Nhà Không?

Thực tế mà nói điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai bị tách ra khỏi gia đình và sống trong một môi trường không quen biết. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu trọng tâm trị liệu tích cực và đặc thù bệnh nhân, bệnh nhân có ít thời gian để nhớ nhà. Họ không cô đơn và sẽ tìm thấy những người khác cũng có những nỗi buồn và thất vọng. Các phiên điều trị ban ngày giúp làm cho bệnh nhân luôn cảm thấy bận rộn. Các giờ phi lâm sàng cũng đầy những hoạt động nơi cư trú và cộng đồng, và những hoạt động này cũng có mục đích trị liệu. Môi trường nơi cư trú là một môi trường sống bình thường mà trong đó các bệnh nhân có sự riêng tư của các phòng riêng của họ. Môi trường này là nhà ở xa nhà và bệnh nhân có thể và biến nó thành của riêng mình trong thời gian phục hồi. Cũng có cả nhiều hoạt động cộng đồng/giải trí để tham gia.

Gia đình tham gia ở mức độ tối đa có thể. Ngay cả khi sự liên hệ chủ yếu là thông qua các cuộc điện thoại, gia đình vẫn rất quan trọng với quá trình này. Sự giáo dục và chuẩn bị cho gia đình cũng quan trọng như sự phục hồi của bệnh nhân. Tư vấn cũng quan trọng và được cung cấp cho cá nhân, cũng như cho gia đình.

Contact Us

We will gladly answer all or your questions about rehabilitation at Centre for Neuro Skills.

email cns@neuroskills.com

phone 1.800.922.4994
or Request a Callback


brain injury store


free brain injury newsletter


why choose cns for brain injury rehabilitation


brain injury newsletter


brain injury store